ធ្វើម៉េចមាន?

"សេចក្តីពិតនាំអោយអ្នកមានសេរីភាព"~ព្រះគម្ពីរ ក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងទទួលការបើកបង្ហាញពីបដិវត្តន៍ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីស្រឡាង។ លោកសៀវ សុផល នឹងបើកបង្ហាញពីរបកគំហើញ និងចំនុចរបត់ថ្មីនៃចំណេះដឹងតាមរយៈសេចក្តីពិត ដែលថ្មីទាំងស្រុងសំរាប់បទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំរបស់លោកកន្លងមក។ សូមអញ្ជើញសិក្សាវីដេអូ ភាគទី 1/7 ខាងក្រោមនេះ។ ទំនាក់ទំនងទិញវីដេអូពេញ៖ 016 555 888 / 012 27 18 27 រឺទិញផ្ទាល់ក្នុងវេបសាយនេះ តំលៃថ្ងៃនេះ! $2.00 (តំលៃធម្មតា $290)

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

4

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

68.5%
16%
5.5%
0%
10.5%